Yes, I am perfect!

RO:

„Defectele tale sunt perfecte pentru inima care îți este sortită să te iubească.”-Trent Shelton

   Trebuie să recunosc că inspirația pentru articolul de astăzi a pornit de la acest citat a lui Trent Shelton. Nu aș vrea acum să vorbim despre standardele de frumusețe pe care societatea le impune în mod direct sau indirect, pentru că eu nu cred în ele. Eu cred în unicitate. Unicitatea este precum un ansamblu compus din  calități și defecte, care împreună formează perfecțiunea.

   Perfecțiunea nu are un tipar standard, fiecare este perfect în felul său. Te-ai gândit vreodată că poate ceea ce tu consideri defect, în ochii celor care te iubesc este calitate? Punctul meu de vedere este simplu, suntem perfecți tocmai prin unicitatea dată de calitățile și defectele pe care le avem. Este important să învățăm, chiar dacă sună puțin narcisist, să ne iubim pe noi întâi și să ne acceptăm așa cum am fost creați. Doar în acest fel vom putea evolua din toate punctele de vedere.

    Oscar Wilde spunea că „a te iubi pe tine însuți înseamnă începutul unei iubiri de-o viață întreagă.”…

EN:

“Perfection is not being flawless, perfection is embracing those flaws so that the heart that’s meant to love you can see the real you perfectly.”-Trent Shelton

   I have to admit that the inspiration for today’s article came from this quote by Trent Shelton. I would not want now to talk about the standards of beauty that society imposes directly or indirectly, because I do not believe in them. I believe in uniqueness. Uniqueness is like an ensemble composed of qualities and defects, which together form perfection.

  Perfection does not have a standard pattern, each is perfect in its own way. Have you ever thought that what you think it is a flaw for you, in the eyes of those who love you is a quality? My point of view is simple, we are perfect through the uniqueness of the qualities and defects we have. It is important to learn, even if it sounds a little narcissist, to love us first and to accept ourselves as we were created. Only in this way we will be able to evolve from all points of view.

Oscar Wilde once said that “to love yourself means the beginning of a love of a lifetime.”…just think about it.

DSC_0587DSC_0593DSC_0600roses

DSC_0617DSC_0621DSC_0627DSC_0639

With love, N.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s