My top 5 favourite books (for now)

RO>Dacă ar fi să aleg între filme și cărți, cu siguranță aș alege cărțile. Nu știu voi, dar eu sunt genul de om care are nevoie de detalii, de profunzime când vine vorba despre povești. Vreau să mă simt acolo, să trăiesc emoția momentului, să privesc personajele. Totodată, am o pasiune și pentru cărțile despre dezvoltare personală, leadership și comunicare. Este important să ne dezvoltăm din toate punctele de vedere (intelectual și spiritual), iar următoarea listă de cărți are drept scop acest lucru:

  • “Secretele succesului”- Dale Carnegie: este o carte motivațională despre comunicare și felul în care noi ar trebui să abordăm o discuție, cum să ne spunem părerea pro/contra și totodată să convingem persoana cu care vorbim. Recunosc că am învățat multe lucruri pe care le-am pus în practică și au funcționat. Am trecut de la a-mi fi frică să vorbesc în public la a reuși să îmi spun părerea și să fiu înțeleasă.
  • “Candid sau optimismul”-Voltaire: O carte superbă, presărată cu mister, fantasme și creativitate. Ce-i drept este o satiră, dar conferă optimismului o doză de realitate. Ce m-a impresionat la această carte a fost felul în care autorul prezenta niște lumi extraordinare chiar și pentru secolul XXI.
  • Codul lui Da Vinci”-Dan Brown : O carte care te ține în suspans de la început până la sfârșit. Coduri, explicații, simboluri, toate prezentate pe parcursul unei singure nopți, atât cât se desfășoară acțiunea. Este o luptă între Bisercă și Cavalerii Templieri care protejează Sf Graal, crimă și mister, elgant conturate în fiecare pagină.
  • ” Șatra”-Zaharia Sancu: Țin minte că am savurat din plin această carte. Începe simplu, cu prezentarea unei șatre care este deportată, în timp de război, într-o pustietate cu pământ uscat, iar singura sursa de apă era un lac sărat. Felul în care personajele își duc veacul pe acest pământ, greutatea provocată de foamete, moarte, boală, dar presărată cu momente de bucurie și extaz. Tăria cu care șatra luptă pentru păstrarea independenței, într-un secol marcat de intoleranță, este evidențiat pe tot parcursul cărții.
  • “Alchimistul “-Paul Coelho: Ca sa înțelegeți mai bine mesajul transmis de carte, am selectat trei citate: “O persoană este iubită pentru ca este iubită. Nu e nevoie de un motiv pentru iubire”, “Atunci când îți dorești ceva, tot Universul conspiră în a te ajuta să obți acel lucru.”, “Nu vei fi niciodată în stare să scapi de inima ta. Așa ca e mai bine să asculți ce are ea să îți spună”.

.

EN> So today I want to If I were to choose between movies and books, I would definitely choose the books. I do not know you, but I’m the kind of person who needs detail, depth when it comes to stories. I want to feel there, live the excitement of the moment, look at the characters. I also have a passion for books on personal development, leadership and communication. It is important to develop from all points of view (intellectual and spiritual), and the following list of books aims at this:

  • “The Secrets of Success” – Dale Carnegie: is a motivational book on communication and the way we should approach a discussion, how to tell the pros and cons, and at the same time convince the person you are talking to. I admit that I have learned many things thatt I puted into practice and have worked. I have gone from being afraid to speak in public to manage my point of view and to be understood
  • “Da Vinci Code” – Dan Brown: A book that keeps you from start to finish. Codes, explanations, symbols, all presented over a single night, as long as the action takes place. It is a struggle between the Church and the Knights Templar that protects the Grail, murder and mystery, elongated in each page.
  • “Şatra” -Zaharia Sancu: I remember that I enjoyed this book. It simply begins with the presentation of a land which is deported during wartime into a dry land, and the only source of water was a salty lake. The way in which the characters take their age on this earth, the weight caused by famine, death, disease, but filled with moments of joy and ecstasy. The strength with which the country fights to preserve independence in a century marked by intolerance is highlighted throughout the book.
  •   “Alchemist” -Paul Coelho: “To better understand the message transmitted by the book, I selected three quotations:” A person is loved because he is loved. No need for a reason for love “,” When you want something, The universe conspires to help you get that thing. “” You’ll never be able to get rid of your heart, so it’s better to hear what she has to say to you. “
Photo @CristianLazaroiu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s