🤸‍♀️Active series: About ambition and consistency

Ro:

Încă de când eram mică mi-a plăcut sportul, iar acest lucru se datorează faptului că tata îmi vorbea întotdeauna despre cât de sănătos este să duci o viață echilibrată, mă îndemna mereu să ies la alergat cu el, făceam drumeții pe munte, echitație, ieșeam cu bicilcleta. Toate aceste lucruri m-au ajutat enorm să mă dezvolt corect și totodată mi-au format o gândire puternică.

Activitatea sportivă reprezintă un proces prin care mintea și corpul lucrează împreună. Mintea este cea care dictează dorința de a merge mai departe atunci când simți că nu mai poți, corpul vine în ajutor, iar noi ajungem să ne depășim limitele. Când alergi, ești tu cu tine, iar în momentul în care reușești să mai faci o tură de stadion după ce ai spus ca 5 sunt suficiente, ești tu împotriva ta.

Sunt două lucruri estențiale de care trebuie să ținem cont, când vine vorba de sport: ambiția (este acel sentiment/doză de adrenalină care nu ne lasă să renunțăm) și consecvența (este puterea de a nu ne contrazice în acțiuni). Dacă reușim să dobândim aceste două calități, automat se vor vedea rezultatele. Trebuie să ținem în minte că nu toți oamenii sunt la fel, iar pentru a ajunge să avem un corp sănătos și tonifiat trebuie timp și răbdare.

EN:

Since I was little I liked to do/play sports, and this is because my dad always talked about how healthy it is to live a balanced life, always urged to run out with him, hike in the mountains, riding, bicycle and the list goes on. All of these things have helped me greatly to develop correctly and at the same time have formed a strong thinking.

Athletic activity is a process through which the mind and body work together. It is the mind that dictates the desire to move forward when you feel that you can no longer, the body comes to your aid, and we come to overcome our limits. When you run, you are with yourself, and when you can make a round of stadium after you say 5 are enough, you are against you. Like in a competition.

There are two essential things to keep in mind when it comes to sports: ambition (is that sentiment / dose of adrenaline that does not let us give up) and consistency (it is the power not to contradict us in actions). If we succeed in acquiring these two qualities, we will automatically see the results. We must keep in mind that not all people are the same, and in order to have a healthy and toned body and to see the results we need time and patience.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s