Gratitude for everything I have

RO:

Ieri, am citit pe un site american un articol care m-a întristat enorm de mult. Cred ca știți la ce mă refer, dar daca nu, o să las aici un link către postarea respectivă: https://edition.cnn.com/2020/01/26/us/kobe-bryant-obituary/index.html. Nu aș vrea să aduc o umbră de tristețe peste acest articol, dar pur și simplu aș vrea să vorbim despre cât de important este să trăim clipa ACUM, să fim recunoscători pentru tot ce avem și să dăm la o parte toată energia negativă care de multe ori pune stăpânire pe noi și ne distanțeză de ceea ce este cu adevărat important: PREZENTUL.

book of the day: Puterea prezentului- Eckhart Tolle

Cauza principală a nefericirii nu este situația, ci gândurile tale cu privire la aceasta.

Este foarte înspăimântător atunci când viața te trezește la realitate și te scoate din aceea stare de visare în care te aflai până în acel moment. Greșim mult prin faptul ca ne lăsăm dominați de minte care, ne proiectează în viitor sau în trecut prin intermediul iluziilor și implicit nu mai trăim în ACUM.

Sunt atât de multe lucruri de care ar trebui să fim conștienți și pentru care ar trebui să fim recunoscători. Mai jos voi enumera câteva din acele lucruri pentru care eu sunt extrem de recunoscătoare. v-aș ruga să faceți un mic exercițiu și să scrieți pe o foaie 5-10 lucruri pentru care sunteți recunoscători, iar apoi să reflectați asupra a ceea ce ați scris.

 • Sunt recunoscătoare pentru viața care mi-a fost dată.
 • Sunt recunoscătoare pentru părinții mei și pentru toată susținerea și dragostea cu care am fost crescută.
 • Sunt recunoscătoare pentru frații mei care mă învață în fiecare zi cum să iubesc necondiționat.
 • Sunt recunoscătoare pentru bunicii mei care mi-au făcut copilăria perfectă.
 • Sunt recunoscătoare pentru iubitul meu care mă motivează în fiecare zi să devin mai bună și care are grijă de mine și mă impulsionează să nu mă dau bătută atunci când spun că nu mai pot.
 • Sunt recunoscătoare pentru ca sunt sănătoasă.
 • Sunt recunoscătoare pentru oamenii pe care i-am cunoscut de-a lungul timpului și de la care am avut de învățat câte ceva.
 • Sunt recunoscătoare pentru prietenii mei: acei oameni care au rămas lângă mine mereu și care știu să prețuiască respectul și adevărata esență a prieteniei.
 • Sunt recunoscătoare pentru animăluțele mele care îmi iau tristețea de pe suflet într-o clipă și îmi readuc zâmbetul pe buze: Hera (the dog), Neculai (the cat) și Iepurică (the bunny).
 • Sunt recunoscătoare pentru tot ce am.

EN:

Yesterday, I read on an American site an article that greatly saddened me. I think you know what I mean, but if not, I’ll leave a link to that post here: https://edition.cnn.com/2020/01/26/us/kobe-bryant-obituary/index.html. I would not like to bring a shadow of sadness over this article, but I would simply like to talk about how important it is to live the moment NOW, to be grateful for everything we have and to put aside all the negative energy that many or it dominates us and distances us from what is really important: THE PRESENT.

book of the day: The power of now- Eckhart Tolle

The main cause of unhappiness is not the situation, but your thoughts about it.

It is very frightening when life awakens you to reality and takes you out of that dream state you were in until then. We are greatly mistaken by the fact that we are dominated by the mind which, projecting us in the future or in the past through illusions and implicitly no longer live in NOW.

There are so many things that we should be aware of and that we should be grateful for. Below I will list some of those things for which I am extremely grateful. I would ask you to do a little exercise and write down 5-10 things for which you are grateful, and then reflect on what you have written.

 • I am grateful for my parents and for all the support and love I have been raised with.
 • I am grateful for my brothers who teach me every day how to love unconditionally.
 • I am grateful for my grandparents who made my perfect childhood.
 • I am grateful for my boyfriend who motivates me every day to become better and who takes care of me and encourages me not to give up when I say I can no longer.
 • I am grateful for being healthy.
 • I am grateful for the people I have known over the years and from whom I had something to learn.
 • I am grateful for my friends: those people who have always stayed with me and who know how to value respect and the true essence of friendship.
 • I am grateful for my little animals that take my sadness from the heart in a moment and bring my smile back: Hera (the dog), Neculai (the cat) and Rabbit (the bunny).
 • I am grateful for everything I have.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s